Nasza aplikacja udostępnia wyniki wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (OKW) opublikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (PKW)

Celem jest porównanie przez internautów formularzy z wynikami ze skanami protokołów jak największej liczby OKW, co umożliwi zidentyfikowanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy danymi na protokołach podpisanych przez członków komisji z danymi, na których PKW bazuje zliczając wyniki w skali kraju (automatyczna weryfikacja takiego zliczenia również jest dokonywana przez aplikację). W zapoznaniu się z zasadami działania aplikacji pomóc może krótka instrukcja użytkowania.

Aplikacja działa we współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję - Ty również miej swój wkład w dopilnowanie tego, żeby wybory zostały przeprowadzone w sposób uczciwy.

Aby porównać skan protokołu wyborczego z danymi podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą, zacznij od wybrania obwodu wyborczego z listy na szarym pasku powyżej, później kliknij przycisk "Sprawdź protokół". Jeśli protokół wybranej komisji nie będzie dostępny, system zaproponuje inne protokoły do weryfikacji.

Kliknij lub przeciągnij zdjęcia w formacie JPEG i upuść tutaj.

Te protokoły w szczególności wymagają sprawdzenia:

Protokół obwodowej komisji wyborczej

Jeśli dane w poniższym formularzu zgadzają się zestanem faktycznym, kliknij przycisk "Zgodny" poniżej, natomiast w przypadku rozbieżności zmodyfikuj wybrane pola formularza tak, aby dane pokrywały się z rzeczywistością (treścią protokołu właściwej obwodowej komisji wyborczej) i kliknij przycisk "Niezgodny". Jeśli skan będzie nieczytelny, kliknij przycisk "Nieczytelny".

przekierowania tymczasowe